Asociația pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale – Lupus Dacus a fost înființată pentru a ne spijini în demersurile și proiectele noastre culturale, atât din țară, cât și din străinătate.
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 (modificată şi actualizată) cu privire la asociaţii şi fundaţii şi potrivit prezentului Statut, se constituie Asociația pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale - Lupus Dacus.
Asociația pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale - Lupus Dacus, numită în continuare „APIAM – Lupus Dacus”, este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Scopul asociației
Îl reprezintă promovarea istoriei și artei medievale românești atât pe plan intern cât și pe plan internațional, precum și a adevăratelor valori ale culturii neamului românesc.
Obiectivele asociației
Pentru realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune atingerea următoarelor obiective:
 • - promovarea istoriei, a culturii şi a valorilor patrimoniului naţional;
 • - păstrarea şi valorificarea în mod constructiv a patrimoniului cultural naţional;
 • - aprofundarea cunoasterii, respectarii si valorificarii trecutului istoric si cultural al romanilor, a vechimii si continuitatii lor in spatiul carpato-danubiano-pontic;
 • - cultivarea si raspandirea valorilor istorice si culturale ale neamului romanesc;
 • - punerea in drepturi a adevaratei istorii a Romaniei, a adevaratelor valori istorice si culturale romanesti;
 • - urmarirea adevarului cu privire la realitatile istorice, si culturale ale poporului roman, combatand orice tendinte de denaturare si de distrugere a acestora, pentru a fi transmise nealterate generatiilor viitoare;
 • - sustinerea prin acțiuni specifice, a procesului de dezvoltare si revigorare a vieții spirituale, invatamantului, a obiceiurilor, a portului si datinilor strabune, precum si a traditiilor;
 • - implicarea in apararea si conservarea patrimoniului cultural si istoric national.
 • - promovarea turismului ce are la bază vizitarea unor obiective istorice şi de patrimoniu;
 • - dialogul şi colaborarea dintre instituţiile statului în beneficiul obiectivelor turistico-istorice;
 • - promovarea ideii de parteneriat public privat în beneficiul monumentelor de patrimoniu;
 • - angrenarea mass-media în procesul de informare despre diverse monumente istorice;
 • - cultivarea şi respectarea transparenţei în deciziile autorităţilor centrale şi locale relative la arhitectura urbană şi protecţia patrimoniului şi a mediului înconjurător;
 • - promovarea voluntariatului şi stimularea vieţii asociative în rândul tinerilor care ar trebui să-şi cunoască istoria dincolo de paginile manualelor şcolare;
 • - dezvoltarea unui sistem de beneficii culturale, educative, recreative pentru petrecerea timpului liber;
 • - editarea de brosuri, cărţi şi publicaţii proprii, crearea de materiale audio-video şi multi media, a unor web site-uri în probleme ce ţin de domeniile în care asociaţia acţionează;
 • - colaborarea cu organizaţii similare din ţară şi de peste hotare pentru a desfăşura diverse proiecte în domeniul promovării istoriei, culturii şi a patrimoniului cultural naţional.
Activitățile asociației
Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
 • a) demersuri pe lângă autorităţi, agenţi economici, organizaţii;
 • b) organizarea de dezbateri publice, conferinte, sesiuni, simpozioane, expuneri-dezbateri pe diverse teme istorice si/sau culturale, seri omagiale, spectacole cultural-artistice, festivaluri, alte manifestari cu caracter cultural-educativ;
 • c) editarea de publicaţii şi broşuri, reviste, crearea de materiale audio – video, aplicatii on-line;
 • d) organizarea de evenimente, spectacole cu teme din istoria României;
 • e) sprijinirea prin orice mijloace a restaurărilor monumentelor istorice si a vestigiilor antice;
 • f) reproduceri virtuale ale monumentelor istorice, a vestigiilor antice si ale personalitatilor istorice;
 • g) sprijina efectuarea de cercetari si elaborarea de studii si/sau lucrari originale in domeniul istoriei, si culturii avand ca si scop publicarea acestor materiale atat in tara cat si in strainatate;
 • h) instituie si acorda premii personalitatilor culturii si istoriei Romaniei pentru activitatile depuse;
 • i) promovează relatii de colaborare cu personalități din tara si de peste hotare;
 • j) prezinta si sustine, in fata forurilor de decizie, punctele de vedere si interesele Asociației pentru Promovarea Istoriei și Artei Medievale - Lupus Dacus.
 • k) organizarea de evenimente si/sau concerte medievale.
 • l) compunerea, redactarea si punerea in scena a unor piese de teatru istoric /medieval/reconstituiri istorice.
Valorile apărate de asociație
În realizarea misiunii, obiectivelor şi activităţilor sale, membrii şi personalul asociaţiei urmăresc respectarea următoarelor valori: integritate, transparenţă, legalitate, eficienţă, voluntariat, colaborare, folosirea durabilă a resurselor.